1. Algemeen
De advocaat als dienstverstrekker valt onder boek III van het Wetboek Economisch Recht en is u verplicht bepaalde informatie mee te delen.


2. Concreet
U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Van der Fraenen bij wie u terecht kan voor :
• bijstand bij bemiddeling, verzoeningspogingen en onderhandelingen
• juridisch advies
• bijstand en vertegenwoordiging voor alle rechtbanken in België
Mr. Van der Fraenen houdt kantoor te 2221 Heist-op-den-Berg, Heistseweg 78, KBO 0812.648.776. Verdere gegevens zijn 0477/65.98.16 en joep@advocaatvanderfraenen.be


3. Beroepsaansprakelijkheid
De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat is beperkt tot de dekking en het plafond van de onderschreven verzekeringspolis via de Orde van Advocaten. Deze verzekeringspolis, waarvan NV AMLIN EUROPE, gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9, de leidende verzekeraar is, verleent een basisdekking van 2.500.000 EUR per schadegeval via de collectieve polis van de balie.
Deze dekking is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten vanuit België en dit onder voorbehoud van een beperkt aantal uitzonderingen zoals voorzien in de verzekeringspolis.
Voor eventuele geschillen zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen en de vrederechter te Heist-op-den-Berg.