Elk dossier en elke situatie is verschillend zodat telkens nagegaan wordt wat een billijke vergoeding (ereloon) kan inhouden.

 

Meestal wordt er gewerkt met een uurtarief en krijgt u tijdig een overzicht van de geleverde prestaties. Dit ereloon wordt met u op voorhand besproken, samen met een inschatting van de totale omvang,  en ligt dan ook vast. 

 

De kantoorkosten bedragen een vast percentage van het ereloon zodat een vast bedrag per uur wordt aangerekend. Geen extra kosten dus en geen optelsom van het aantal verstuurde brieven, e-mails, telefoongesprekken, kopiëen, verplaatsingskosten enz.

 

Het is ook mogelijk een vaste prijs voor het gehele dossier af te spreken. Op die manier kan u op voorhand perfect inschatten wat een advocaat u kost.

 

Indien u van een rechtsbijstandsverzekering geniet dan betaalt uw maatschappij het volledige ereloon. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij inbreuken op de wegcode (u wordt gedagvaard voor de politierechtbank) of bij schadegevallen waarbij uw familiale verzekering tussenkomt (bv. een schadevergoeding vorderen van de dader).

 

Mr. Van der Fraenen hanteert de billijke gematigdheid zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Afbetalingen zijn ook steeds mogelijk.

 

Een eerste gesprek kan desgewenst aangerekend worden in 100% RES. Navolgende prestaties aan 50% RES of anders overeen te komen.