Een advocaat hoeft niet duur te zijn om goed werk af te leveren.

 

Ik kom graag met u het ereloontarief overeen. Elk dossier en elke situatie is immers verschillend zodat telkens nagegaan wordt wat een billijke vergoeding (ereloon) kan inhouden.

 

Mogelijkheden voor het ereloon zijn:

  • vast tarief voor een dossier: zo weet u perfect wat het u zal kosten
  • uurtarief: een vast bedrag per geleverde prestatie per uur. Dit varieert tussen de 75€ en de 175€ euro naargelang het dossier
  • prodeo:  indien uw inkomen (tijdelijk) lager ligt dan gemiddeld kan u recht hebben op een gratis advocaat (prodeo). Klik hier 
  • rechtsbijstand: indien u verzekerd bent betaalt uw verzekeringsmaatschappij het volledig ereloon en de kosten
  • betaling via RES:  50% RES voor een eerste contact, nadien overeen te komen.

 

Meestal wordt er gewerkt met een uurtarief en krijgt u tijdig een overzicht van de geleverde prestaties. Dit ereloon wordt met u op voorhand besproken, samen met een inschatting van de totale omvang,  en ligt dan ook vast. 

 

Wat de kosten betreft:

  • de kantoorkosten zijn een vast percentage van het ereloon zodat een vast bedrag per uur wordt aangerekend
  • de procedurekosten zijn voor jou zelf (deurwaarder, notaris,... maar mogelijks terugbetaalbaar door de tegenpartij)

Er zijn dus nooit extra kosten en dus geen optelsom van het aantal verstuurde brieven, e-mails, telefoongesprekken, kopieën, verplaatsingskosten enz.

 

U komt nooit voor verrassingen te staan.