Ik leg me al 23 jaar toe op verschillende rechtsgebieden.

Dit betreft het burgerlijk recht, het handelsrecht, het strafrecht en het arbeidsrecht.

 

Als ondernemer / onderneming word je soms geconfronteerd met juridische aspecten waar je niet altijd dadelijk weet hoe ze aan te pakken.
Een vaste juridisch onderlegde partner kan dan ook een toegevoegde waarde zijn voor jouw onderneming. Iemand die de juridische obstakels bekijkt en wegwerkt, die je bijstaat in juridische geschillen en die je adviseert welke mogelijkheden je nog kan bewandelen.
Het biedt een zekerheid en u kan focussen op uw werkelijke activiteiten. Dit hoeft niet per se veel geld te kosten. Een eenvoudig telefoontje of mailtje biedt in vele gevallen al een oplossing.
In het kader van een goede samenwerking kunnen de kosten dan ook laag blijven.
Het is ook steevast beter een klein bedrag te investeren in een advies of een goed contract dan zelf aan de slag te gaan of zelf een contract trachten op te stellen en dan nadien met de problemen geconfronteerd worden (ongeldig contract, clausules vergeten,…). De kostprijs om dergelijke problemen op te lossen is steeds groter dan de kleine investeringskost op voorhand.


Een greep uit de materies waarin ik u als ondernemer kan bijstaan:

 • Contracten: opstellen en nazicht van allerhande contracten, formuleren en identificeren van nuttige of nadelige clausules,  
 • Geschillen: wat is de kans op succes van een gerechtelijke procedure, wie heeft gelijk, opstarten van een procedure of verdediging tegen een onjuiste claim,...
 • Invorderingen: facturen die niet betaald worden, die onterecht naar jou verstuurd worden, beslagprocedures, het zoeken naar mogelijkheden om aan je geld te geraken…
 • Aanneming en bouwrecht: geschillen tussen bouwheer, (onder-)aannemer, architect,...
 • Handelshuur : een huurder die niet betaalt of het pand niet onderhoudt, een huurhernieuwing weigeren, het opstellen of nakijken van de huurovereenkomst,….
 • Arbeidsrecht: perikelen rond ontslag (om dringende redenen),…
 • Onroerend goed: aspecten bij de aankoop/verkoop van een woning, erfdienstbaarheden, opstal, erfpacht,
 • ...

Als particulier kom je soms terecht in situaties als:

 • Huur : een huurder die niet betaalt of het pand niet onderhoudt, een verhuurder die een pand verhuurt dat niet leefbaar is,...
 • Aanneming: geschillen bij de bouw van woningen of andere panden tussen particulier en aannemer en architect
 • Onroerend goed: geschillen bij de aankoop/verkoop van een woning, erfdienstbaarheden, opstal, vereffeningverdeling,…
 • Contracten: opstellen en nazicht van allerhande contracten, formuleren en identificeren van nuttige of nadelige clausules,… o.a. inzake lening, borgstelling, aanneming...
 • Echtscheiding: overeenkomst onderlinge toestemming en procedure inzake de maatregelen (over de kinderen), vereffening-verdeling van de huwgemeenschap,…
 • Strafrecht: bijstand voor de correctionele rechtbank / politierechtbank bij dagvaarding wegens strafrechtelijke inbreuken,…
 • Bouwrecht: geschillen bij de bouw van een woning, woningbouwwet, (onderaan-) aannemingsovereenkomst,…
 • Aansprakelijkheidsrecht: het recupereren van uw schadevergoeding bij de dader of het verdedigen tegen een aansprakelijkheidsvordering,…
 • Verkeersrecht: bijstand bij uw verdediging voor de politierechtbank (te snel rijden, alcohol, vluchtmisdrijf…),…
 • Beslag: Het leggen van beslag en het reageren tegen een onterecht beslag,…
 • Consumentenrecht: wat zijn uw rechten als consument, verkoop op afstand, koop via internet ,…
 • ...

 

Ook hier is een vertrouwenspersoon welkom die je bijstaat met raad en daad.